zalo

Ball Camera IP WiFi

1.700.000  800.000 

Nguyên hộp của Camera Ball Quay Đêm IP WiFi gồm:

  1. Camera Ball quay đêm
  2. Đế đỡ
  3. Cáp sạc
  4. Sách HDSD

(*) Giá Không Bao Gồm Thẻ Nhớ